Fibromyalgie, verstarren en CREF-EMDR

Categorieën Geen categorie0 opmerking

Fibromyalgie, verstarring en CREF-EMDR

De afgelopen weken kwam ik in aanraking met Fibromyalgie, een chronische pijn in bindweefsel, spieren en rond de gewrichten. Deze pijn en stijfheid is constant aanwezig, waardoor de mensen met deze klachten vaak chronisch vermoeid zijn. Er zijn geen medicijnen voor, het wordt ook niet aangeduid als ‘een ziekte’ omdat er bij lichamelijk onderzoek en bij bloedonderzoek geen afwijkingen worden gevonden. Dit maakt, dat mensen die deze diagnose krijgen soms zelfs 30 jaar met onverklaarbare pijn hebben rondgelopen. Het feit, dat ‘het’ nu een naam heeft is prettig voor de omgeving van deze mensen, maar veelal stuiten ze ook op veel onbegrip.

Als ik er vanuit de CREF-EMDR naar kijk, naar hoe wij het in de psycho-educatie uitleggen, hebben wij mensen, als alles goed is, een goed werkend overlevingsmechanisme. Hoe beter ons basisvertrouwen is hoe beter wij in staat zijn om negatieve ervaringen te verwerken. (“Levensbelang” van Baukje van Leeuwen, isbn9789491472)

Hoe werkt ons brein?

Als ik het op een eenvoudige manier uitleg, hebben wij mensen drie delen in ons brein:

  • Ons zogenaamde ‘reptielenbrein’ : de hersenstam (thalamus) deze zorgt voor onze basisfuncties (hartslag, slapen, waken, ademhaling).
  • Ons ‘zoogdierenbrein’ of limbisch systeem: dit deel is verantwoordelijk voor je emoties en gevoelens. In dit limbisch systeem bevinden zich de amygdala en de hippocampus. De amygdala functioneert als alarmbel en geeft gelukshormonen of angsthormonen af. De hippocampus geeft een signaal aan de amygdala als een gebeurtenis voorbij is, zodat de hormonen weer in balans komen. -> het is weer veilig…. de gebeurtenis wordt opgeslagen in de neocortex. Maar als het (nog) niet veilig is blijft ons lichaam stresshormonen afgeven. Dit alles bedoeld om de overleven. Een zoogdier heeft drie overlevingsmechanismen: vechten, vluchten of verstarren. Dat hebben wij gemeen met zoogdieren.
  • De hersenschors of neocortex. Deze ligt als een soort hoed over de hersenstam en het limbisch systeem heen en hier bevinden zich kennis, lange termijn geheugen, logica, abstract denken en taalgeheugen.

Deze drie delen werken continue samen met je lichaamsgeheugen en onthouden oude en nieuwe ervaringen.

Als er nu een negatieve ervaring, een trauma met een kleine t of hoofdletter T, heeft plaatsgevonden heeft ons zelfgenezend vermogen de mogelijkheid om ’s nachts, tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement) ervaringen te verwerken en op te slaan in ons lange termijn geheugen. (REM staat voor “Rapid Eye Movement” ofwel de fase waarin je ogen tijdens het slapen snel bewegen. Het is één van de vijf slaapfasen die mensen elke nacht meemaken. De REM slaapfase is te herkennen aan de snelle, willekeurige bewegingen van de ogen en de verlamming van je spieren).

Je begrijpt al wat er gebeurt als ons zelfgenezend vermogen dus niet goed genoeg werkt…als ons basisvertrouwen niet goed is of als er een opeenstapeling is geweest van negatieve en heftige gebeurtenissen..! Dan blijft ons systeem stresshormonen afgeven en zal ons lichaam daar op reageren door te vechten, te vluchten of te verstarren (verstijven)

En daar moest ik aan denken, toen ik nadacht over Fibromyalgie: Het is een complete verstijving of verstarring van het lichaam! je lichaam zit continue in een overlevingsmodus!

Maar dat betekent ook, dat CREF-EMDR kan helpen om de opeenstapeling van oude negatieve ervaringen te verwerken. Want bij een EMDR sessie werken we met het natuurlijke vermogen van ons lichaam: de REM slaap. We bootsen dit als het ware na door met zachte piepjes in de oren, zachte tikjes op schouders, handen, knieën en voeten en oogbewegingen nieuwe banen in ons brein aan te leggen, zodat oude ervaringen nu wel verwerkt kunnen worden en ons lichaam nu ‘weet’ dat het veilig is en niet meer hoeft te vechten, vluchten of verstarren.

MOOI TOCH?!

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *