Paardencoaching

Over het ‘wezen paard’ – prooidier – leven in een kudde

Dit is een bijzondere manier van coaching, waarbij een paard wordt ingezet bij persoonlijke ont-wikkel-vraagstukken.

Wat maakt nou, dat paarden ons kunnen helpen bij persoonlijke vraagstukken?

Wat is er zo bijzonder aan paarden, dat juist zij ons dingen aanreiken waar we ‘iets aan hebben’ ?

Eigenlijk moeten we dan terug gaan naar hetwezen paard’, dat al ruim 65 miljoen jaar op onze planeet aarde leeft. Terwijl de eerste vertegenwoordigers van onze soort, Homo sapiens, “pas” zo’n 125.000 jaar geleden verschenen.

Een paard heeft in de loop van de miljoenen jaren een vermogen ontwikkeld om zeer subtiele signalen waar te nemen. Daarnaast leeft het paard als prooidier in een kudde waar een zeker systeem; ordening en samenhang aanwezig is. Er is een leidende merrie, die de kudde leidt naar geschikte voederplaatsen en een hengst die meer een zogenaamde drijvende functie vervult als er gevaar zou dreigen. Ieder in de kudde zal de leidende merrie goed in de gaten houden. Dit alles in het belang om te overleven. Paarden ontlenen dus hun veiligheid aan de kudde waarin zij leven.

(Het mag overigens duidelijk zijn, dat veel paarden gehouden worden op een manier dat tegen hun natuurlijke gedrag in gaat. Gelukkig wordt hier steeds meer over bekend en gaan steeds meer mensen inzien, dat een paard niet thuis hoort in een gesloten stal.)

Coachen op verschillende lagen

Als een mens zich in de nabijheid van een paard bevindt, zal het paard deze mens ook scannen om te voelen of dit een veilig kuddelid is. Het is veilig voor een paard, wanneer de interne overtuigingen, strategieën en gedragingen (je woorden, je stem en je lichaamstaal) coherent, met elkaar in overeenstemming zijn. Daarbij zal het paard op een fysieke manier reageren, wat soms heel subtiel kan zijn.

Gedrag : Daarbij werken we op het niveau van gedrag en handelen. Hierbij geeft de paardencoach de deelnemer een opdracht om uit te voeren met het paard. De manier waarop de deelnemer dat doet en hoe het paard daarop reageert geeft informatie over hoe de mens in een bepaalde situatie handelt:

Coach tegen deelnemer: ” Laat het paard een aantal rondjes linksom lopen”. Deelnemer gaat aan het werk, hard aan het werk, maar het paard komt niet in beweging. Coach: ” Herken je dit in je dagelijks leven, dat jij veel energie stopt in je werk, maar dat je omgeving niet in beweging komt?”

Dan reikt de coach een manier aan om met minder energie dezelfde opdracht met het paard uit te voeren. In een nagesprek bespreken de coach en deelnemer een manier om dit ook toe te passen in zijn of haar dagelijkse werk en bezigheden.

Intrapsychisch : Het paard gebruiken we als spiegel voor de innerlijke toestand van de deelnemer. Dit kan bewust of onbewust plaatsvinden.

Tijdens een sessie wordt het paard heel erg onrustig, gaat rond rennen, briesen en hinniken. De deelnemer oogt heel rustig. Toch blijkt, dat deze deelnemer zich innerlijk heel erg boos en onrustig voelt over de situatie waarin ze zich op dat moment bevindt.

Systemisch : Omdat een paard van nature een kuddedier is zal het altijd willen weten hoe het met de andere leden uit kudde is. Zodat ze samen kunnen vluchten als het nodig mocht zijn. Is jouw zogenaamde innerlijke kudde compleet ‘in orde’ ? Hoe sta jij in je systeem van herkomst ? Zie ook de pagina systemisch coachen.

Een mannelijke deelnemer is gekomen voor een paardencoach-sessie omdat de relatie met zijn dochter verslechtert. Hij heeft er last van, merkt dat hij hetzelfde gedrag laat zien als zijn eigen vader toen hij jong was, maar het lukt hem niet om dit te veranderen. Er vinden veel ruzies plaats en er is over en weer onbegrip. Als we met deze vraag aan het werk gaan met het paard wordt duidelijk, dat er in zijn jeugd een gebeurtenis tussen zijn ouders heeft plaatsgevonden waardoor hij bij zijn grootmoeder is opgegroeid. Hij kon daardoor niet meer op zijn (systemische) positie als zoon van zijn ouders staan. Het paard loopt steeds weg als hij iets vertelt, maar komt bij hem staan als hij het over zijn jeugd heeft. De deelnemer krijgt in deze sessie handvatten hoe hij uit deze zogenaamde ‘ verstrikking’  kan stappen en de vader zijn die hij wil zijn.